Cardiau fflach - y+a - wedi'u cymysgu (mixed)

Ymarfer 'y' + 'a'. Cymysgedd (mixture) o'r 4 set arall, sef y 4 math o gymal perthynol. I gymysgu'r cardiau , cliciwch ar y llun o 2 linell yn croesi ar ben (top) y cardiau ('Shuffle order of terms").

Click https://quizlet.com/_d692s link to open resource.