Fideos cymorth cyflym y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yma ceir fideos byr ar ddefnyddio arddodiaid, berfau cyffredin, defnyddio 'bod', treiglo ar ôl rhifau, y goddefol, yr amhersonol a.y.b.