BBC Cymru: Adnoddau i ddysgwyr Cymraeg

Dyma adnoddau ar-lein BBC Cymru ar gyfer dysgwyr Cymraeg ar bob lefel, gan gynnwys siaradwyr Cymraeg rhugl, a dysgwyr ail-ialth profiadol ar lefel hyfedredd, sy'n dilyn cyrsiau gloywi iaith.

Click https://www.bbc.co.uk/cymru/cymraeg/dysgu/ link to open resource.