Geiriadur yr Academi

Dyma fersiwn ar-lein o Eiriadur yr Academi. Mae llawer o enghreifftiau defnyddiol ynddo, ond rhaid cofio mai Saesneg i Gymraeg yn unig ydyw.

Click https://www.geiriaduracademi.org/ link to open resource.