Y Gweiadur

Dyma gyfeirwefan ddefnyddiol iawn sy'n gynnyrch D. Geraint Lewis, sef yr awdur sy'n gyfrifol am y cyfeirlyfrau: Y Treigliadur, Y Llyfr Berfau a.y.b.

Click https://www.gweiadur.com/Pawb link to open resource.