Cardiau fflach Adolygu/ Revision flash cards

Cardiau fflach i'ch helpu chi ymarfer geirfa 'Adolygu' - Uned 15, Cwrs Mynediad CBAC.

Flash cards to help you practise the vocabulary for 'Revision'  - Unit 15, WJEC Mynediad Course.