Cardiau fflach 'Beth wnaeth pobl eraill'/ 'What other people did' flash cards

Cardiau fflach i'ch helpu chi ymarfer geirfa Uned 16, Cwrs Mynediad CBAC.

Flash cards to help you practise vocabulary for Unit 16, WJEC Mynediad Course.