Ymarfer Atebion Sylfaen

Fideo ymarfer atebion arholiad Defnyddio'r Gymraeg lefel Sylfaen.

Viedo to practice answering questions for the Sylfaen level Defnyddio'r Gymraeg exam.

Click https://youtu.be/Rh69I51EBdo link to open resource.