Sesiwn 2 - Gorchmynion a Threfn y Dydd

Llenwi BylchauCliciwch ar fwlch a dewiswch y gair cywir o’r rhestr. Ar ôl i chi orffen cliciwch ar ‘Gwiriwch’.
Click on a gap and choose the correct word from the drop down list. After you’ve finished, Click on 'Gwiriwch' to check

1. Mae hi'n tacluso.
2. Rhowch y i gadw.
3. Mae amser stori.
4. Dewch i ar y mat.
5. ar y stori.
6. ar y lluniau.
7. i'r toiled.
8. eich dwylo.
9. dy ddwylo.
10. ar y gadair.
11. dy laeth.
12. yn ofalus.
13. Bydd yn .
14. Pawb mewn .
15. Pawb yn .
16. Mae hi'n amser adref.