Sesiwn 3 - Lliwiau a Rhifau

Llenwi Bylchau
Cliciwch ar fwlch a dewiswch y gair cywir o’r rhestr. Ar ôl i chi orffen cliciwch ar ‘Gwiriwch’.
Click on a gap and choose the correct word from the drop down list. After you’ve finished, Click on 'Gwiriwch' to check.

1. i chwarae.
2. Pa yw hwn?
3. Ble car coch?
4. Dyma .
5. Sawl sy 'ma?
7. Dere i .
8. tedi sy 'ma?