Sesiwn 4 - Teganau

Llenwi BylchauCliciwch ar fwlch a dewiswch y gair cywir o’r rhestr. Mae ambell i gliw yn y llun! Ar ôl i chi orffen cliciwch ar ‘Gwiriwch’.
Click on a gap and choose the correct word from the drop down list. There are some clues in the picture! After you’ve finished, Click on 'Gwiriwch' to check


1. i chwarae.
2. Ble mae’r blwch ?
3. Beth sy ti?
4. Wyt ti tedi bach?
5. Mae hi’n amser .
6. y teganau yn y blwch, blant.
7. ’r blociau yn y blwch, Geraint.
8. Wedi !
9. Ble mae’r siapiau?
10. Dyma'r mawr.
11. Dyma'r bach.
12. Dyma'r coch.
13. Dyma'r car .