Sesiwn 5 - Dillad a'r Tywydd

Llenwi Bylchau

Cliciwch ar fwlch a dewiswch y gair cywir o’r rhestr. Ar ôl i chi orffen cliciwch ar ‘Gwiriwch’.
Click on a gap and choose the correct word from the drop down list. After you’ve finished, Click on 'Gwiriwch' to check.

1. Ty'd i .
2. dy het.
3. eich cotiau.
4. Tynna sanau.
5. Tynnwch menig.
6. Gwisga dy .
7. Tynna dy .
8. Ti'n .
9. Mae wyntog heddiw.
10. Mae hi'n
11. Mae hi'n
12. Mae hi'n heddiw.