Sesiwn 6 - Anifeiliaid a'r Fferm

Llenwi Bylchau
Cliciwch ar fwlch a dewiswch y gair cywir o’r rhestr. Ar ôl i chi orffen cliciwch ar ‘Gwiriwch’.
Click on a gap and choose the correct word from the drop down list. After you’ve finished, Click on 'Gwiriwch' to check.

1. Be' ydy ?
2. Yn y .
3. ac oen.
4. Buwch a .
5. Be' ti'n gallu ?
6. Be' ti'n gallu ?
7. sy 'na rŵan?
8. Wn i ddim.
9. Tractor a .