Llenwi Bylchau 9

Cliciwch ar fwlch a dewiswch y gair cywir o'r rhestr. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwiriwch'.
Click on a gap and choose the correct word from the list. After you've finished, click on 'Gwiriwch' to check.

Mae un gyda ni. (daughter)
Oes dau gyda chi? (son)
Oes un gyda ti? (sister)
Oes gath gyda chi? (two)
Mae un gyda fi. (son)
Faint o sy gyda ti? (children)
Mae un gyda ni. (brother)
Mae chwaer gyda fi. (two)
Mae dwy gyda fi. (daughter)
Mae un gyda ni. (dog)