Ymarfer yr Amhersonol '-wyd'

Dych chi'n cofio 'Cafodd y tŷ ei werthu (anffurfiol)' a 'Gwerthwyd y tŷ (ffurfiol)'?

Newidiwch y brawddegau isod i’r ffurf gryno, ffurfiol.